Bezpieczny kredyt 2%

Wystartował rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferować będzie Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.
Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

1. Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

 • Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,

 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

2. W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

3. Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:

 • 500 tys. zł, a
 • 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko:

 • 600 tys. zł, a

 • 150 tys. zł, w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

4. Więcej informacji o programie:

Warunki cenowe

Oprocentowanie Prowizja od udzielonego kredytu RRSO
7,02% 1,00 % 4,20%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,20% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 400 000 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,50% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,50%) i marży w wysokości 2,00%; pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 815,08 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 673,33 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 255 759,59 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 249 640,59 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 160 974,27 zł), prowizja przygotowawcza: 0,1 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 400 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 000 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 1 500 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 655 759,59 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 160 974,27 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.