Rządowe wakacje kredytowe.

Od 29.07.2022 r. udostępnimy Wniosek o rządowe wakacje kredytowe.

Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 – 2023.

Jaki okres obejmują wakacje kredytowe

Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego w każdym kwartale:

 • od 1.08.2022 r. do 30.09.2022 r. – na 1 lub 2 miesiące (1 lub 2 raty),

 • od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r. –  na 1 lub 2 miesiące (1 lub 2 raty),

 • od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. –  na 1 miesiąc w każdym kwartale (czyli od 1 do 4 rat).

Co oznacza zawieszenie spłaty

 • w okresie zawieszenia nie spłacasz raty,

 • w tym okresie nie naliczamy odsetek,

 • możesz skorzystać z zawieszenia  na okres od 1 do 8 miesięcy,

 • maksymalny łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 8 miesięcy,

 • okres kredytowania wydłuży się o okres zawieszenia spłaty,

 • jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, to nadal opłacasz składki ubezpieczeniowe (składki nie podlegają zawieszeniu).

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

 • wniosek możesz złożyć samodzielnie jako jeden z kredytobiorców;

 • wniosek możesz złożyć jeżeli:

  • umowa o kredyt została zawarta przed 01.07.2022 r.,
  • zakończenie okresu kredytowania z umowy przypada po 31.12.2022 r.,
  • celem umowy o kredyt było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • pamiętaj: możesz złożyć wniosek tylko do jednej umowy kredytu (nawet, jeśli masz ich więcej u nas lub w innych bankach).

Gdzie możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty

Wniosek możesz złożyć:

 • w bankowości internetowej (po zalogowaniu przejdź do działu „Kredyty”, wybierz kredyt mieszkaniowy, a następnie wybierz „Wakacje kredytowe”),

 • w każdej placówce Banku – Pobierz i wypełnij wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.