Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisach internetowych Banku

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Poniżej prezentujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informacji o użytkownikach serwisów internetowych Banku.

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu z siedzibą w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu bieżącego wykonywania czynności bankowych, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów bankowych. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zawiera:

Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisach internetowych Banku

Serwisy internetowe Banku (www.bsstarysacz.pl oraz https://online.bsstarysacz.pl) wykorzystują pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) zapisywane w pamięci urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, telefon), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania strony internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania strony. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać serwisy internetowe Banku, tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

Bank używa następujących plików cookies:

  • Techniczne pliki cookies, które są niezbędne dla prawidłowego działania strony. Wykorzystujemy je, aby zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie; zapewnić bezpieczeństwo Twoich transakcji w systemie bankowości internetowej oraz utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się do systemu bankowości internetowej lub korzystasz z innych funkcjonalności portalu;

  • Statystyczne pliki cookies wykorzystywane do tworzenia statystyk. Z plików tych korzystamy po to, aby ulepszyć i zoptymalizować funkcjonowanie naszej strony internetowej;

  • Analityczne pliki cookies, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Analizy pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych Klientów.

Pliki cookies stosowane w serwisach Banku Spółdzielczego w Starym Sączu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliły by na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów Banku bądź indywidualne osoby.

W serwisach Banku stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”.

  • Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies,

  • Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.

W ramach usługi bankowości internetowej (https://online.bsstarysacz.pl) stosowane są dwa pliki cookies:

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku
IBSTAT Sesyjne Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu bankowości internetowej.
IB Sesyjne Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu bankowości internetowej. Niezbędne do poprawnego działania serwisu bankowości internetowej.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce?

Obecnie większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie – wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych Banku (w szczególności brak możliwości zalogowania się do serwisu). Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub przeglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Można również w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce. Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach producentów przeglądarek lub w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna Nasz Bank (zwana dalej Aplikacją) umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Starym Sączu (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego.

Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie zgodnie z poniższymi zasadami niniejszej Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego.

Aplikacja na urządzeniu mobilnym komunikuje się z systemami Banku z użyciem mechanizmów szyfrujących.

Aplikacja uzyskuje (po zatwierdzeniu przez użytkownika) dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  • pamięci,

  • komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

  • informacji o lokalizacji,

  • aparatu fotograficznego,

  • danych kontaktów.

Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.