Czeki gotówkowe

Bank wydaje czeki gotówkowe. Instytucje i przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają rozliczenia gotówkowe w formie czeku gotówkowego, otrzymują książeczkę czekową (25 blankietów) wydaną do wskazanego rachunku bieżącego.

Czek gotówkowy stanowi polecenie wystawcy czeku do wypłaty z jego rachunku przez bank, oznaczonej kwoty wskazanej osobie. Czeki mogą być wystawione do wysokości środków zgromadzonych na rachunku (w tym kredytu przyznanego w rachunku bieżącym).

Chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie czeków gotówkowych?

Za wydanie książeczek czekowych i operacje na czekach Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji: