Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu współpracuje z renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i posiada w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe dedykowane Klientom indywidualnym, które Klient może nabyć za pośrednictwem Banku.

Porównanie ubezpieczeń oraz zawarcie umowy możliwe jest:

 • przez internet (polisę kupisz i opłacisz nie wychodząc z domu) – przejdź do ubezpieczeń online,

 • w centrali Banku przy ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz (pracownik Banku pomoże wybrać najlepszą ofertę, wygeneruje polisę i pomoże w dokonaniu płatności).

W ofercie Banku znajdziesz:

 • ubezpieczenia dostępne w placówce Banku

Ubezpieczenie domów i mieszkań od ognia oraz innych zdarzeń losowych, ruchomości domowych od ognia i kradzieży, OC w życiu prywatnym, rozszerzone o poradę prawną.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie kredytów hipotecznych,
 • w razie wypadku ubezpieczeniowego odszkodowanie pozwala odtworzyć utracony majątek,
 • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych – od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia),
 • możliwość ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii:  instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła,
 • OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zapewnia Klientowi ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient, jego najbliżsi lub jego zwierzęta wyrządzą szkodę.

Ubezpieczycielem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenie na życie zapewnia ubezpieczonemu i jego bliskim bezpieczeństwo w szerokim zakresie ochrony, obejmującym między innymi: śmierć oraz niezdolność do pracy zarobkowej, utratę pracy, poważne zachorowanie.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie może być realnym zabezpieczeniem ubezpieczonego i jego rodziny na wypadek utraty źródła dochodów bądź źródła finansowania w wyniku zdarzeń losowych,
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego jego bliscy mają zapewnione środki, które mogą przeznaczyć na dowolny cel,
 • w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, utraty pracy lub poważnego zachorowania kredytobiorca zyskuje dodatkowe źródło utrzymania.

Ubezpieczycielem jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców zarówno kredytu gotówkowego jak i mieszkaniowego. Ubezpieczenie na życie zapewnia ubezpieczonemu i jego bliskim bezpieczeństwo w szerokim zakresie ochrony, obejmującym między innymi: śmierć oraz niezdolność do pracy zarobkowej, utratę pracy, poważne zachorowanie.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie może być realnym zabezpieczeniem kredytobiorcy i jego rodziny na wypadek utraty źródła dochodów bądź źródła finansowania w wyniku zdarzeń losowych,
 • w przypadku śmierci kredytobiorcy jego bliscy mają zapewnione środki na spłatę kredytu,
 • w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, utraty pracy lub poważnego zachorowania kredytobiorca zyskuje dodatkowe źródło finansowania na spłatę kredytu.

Bank współpracuje z Ubezpieczycielami: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A.

Kompleksowa ochrona pojazdu przed skutkami zdarzeń losowych. Możesz wybrać wariant ubezpieczenia z samym OC jaki i OC plus Autocasco.

Atuty ubezpieczenia:

 • w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dodatkowo udostępniamy Assistance Standard z nielimitowanym holowaniem na terenie całej Polski,
 • Autocasco w formule All risk (wszystkie ryzyka) ochroni auto przed kradzieżą, wandalizmem i wszelkimi innymi zdarzeniami takimi jak grad, powódź, zderzenie z innym pojazdem lub przeszkodą,
 • szeroki zakres ubezpieczenia Assistance z 4 wariantami do wyboru. W najszerszym wariancie oferujemy pojazd zastępczy nawet do 10 dni oraz nielimitowane holowanie w całej Europie,
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zabezpieczy kierowcę i pasażerów przed skutkami utraty zdrowia i życia podczas podróży samochodem po Polsce i Europie,
 • ubezpieczenie Autoszyby zabezpieczy szyby samochodu przed uszkodzeniem. Z tym ubezpieczeniem żaden kamień nie jest już straszny, a dodatkowo po zgłoszeniu szkody nie utracisz zniżek za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczycielem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • ubezpieczenia dostępne online

Skorzystaj z porównywarki i i zamów polisę przez internet. Oferty ubezpieczeń porównasz w kilka minut i wybierzesz najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Oferta ubezpieczeń online obejmuje ubezpieczenia: majątkowe (domu, mieszkania), komunikacyjne (OC, Autocasco) oraz turystyczne.

Przejdź do ubezpieczeń online

Porównanie ofert i zakup ubezpieczenia oferujemy we współpracy z naszym partnerem: Superpolisa Ubezpieczenia. Superpolisa Ubezpieczenia jest jednym z wiodących w Polsce pośredników ubezpieczeniowych. Klientom Banku Spółdzielczego w Starym Sączu oferuje w sprzedaży przez internet ubezpieczania różnych Towarzystw i marek.