Bankowość Internetowa

Bank oferuje dwa systemy bankowości internetowej:

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa to dostęp do konta z dowolnie wybranego miejsca przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Cechy i funkcjonalność

 • dostąp do produktów bankowych (rachunków, lokat, kredytów),

 • przegląd historii operacji wykonywanych na rachunkach,

 • wykonywanie przelewów standardowych, natychmiastowych Express Elixir, SORBNET, walutowych oraz przelewów z przyszłą datą realizacji,

 • dostęp do informacji o posiadanych kredytach, w tym harmonogramów spłat,

 • możliwość zapisywania odbiorców przelewów (kontrahentów),

 • możliwość zapisywania przelewów jako przelewy zdefiniowane,

 • definiowanie zleceń stałych – również z indywidualnym harmonogramem,

 • zakładanie i likwidacja lokat terminowych,

 • drukowanie / eksport do PDF potwierdzeń zrealizowanych transakcji,

 • eksport historii i wyciągów w różnych formatach (PDF, JPK, MT940, CSV, XLS, VideoTEL, ELIXIR, XML),

 • czasowe zablokowanie karty / zastrzeżenie karty,

 • dostęp do aktualnych kursów walut,

 • możliwość szybkiego zablokowania dostępu do bankowości elektronicznej (wszystkie kanały internetowe umożliwiające dostęp do konta zostaną zablokowane),

 • wysyłanie i odbieranie wiadomości z Banku.

Za pośrednictwem bankowości internetowej

– zmienisz wszystkie limity transakcyjne ustalone w Banku, tj.:

 • limity przelewów wykonywanych w bankowości internetowej,

 • limity przelewów wykonywanych w aplikacji mobilnej,

 • limity dla płatności BLIK,

 • limity ustalone na karcie (limit transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz internetowych),

 • limit płatności natychmiastowych Express Elixir,

 • limit płatności w sklepach internetowych (przez szybkie płatności typu PayByLink),

 • limity płatności w aplikacji dostawców usług zewnętrznych (PSD2-TPP).

– złożysz:

 • wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR.

Bezpieczeństwo

Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym przekazywane są w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie całości przesyłanych danych zapewnia gwarancję poufności i tajności ich transmisji.

Korporacyjna bankowość internetowa

Korporacyjna bankowość internetowa oferuje wszystkie cechy i funkcjonalności standardowej bankowości internetowej oraz dodatkowo:

 • możliwość dodawania użytkowników oraz zarządzanie ich uprawnieniami,

 • zaawansowane nadawanie uprawnień użytkownikom (uprawnienia do podglądu, do wprowadzania danych, akceptacji przelewu),

 • możliwość akceptacji dwuetapowej (na drugą rękę),

 • podpisywanie przelewów za pomocą kart kryptograficznych oraz tokenów,

 • grupowanie przelewów oraz wykonywanie operacji na przelewach z wybranej grupy,

 • import przelewów w formatach Elixir i VideoTel z innych systemów finansowo – księgowych,

 • import kontrahentów z innych serwisów finansowych,

 • podział rachunków na jednostki organizacyjne zgodnie ze strukturą firmy / grupy kapitałowej,

 • wyszukiwanie przelewów za pomocą uproszczonego lub zaawansowanego filtru,

 • przeglądanie oraz eksportowanie wpłat dokonanych w ramach płatności masowych.

Za korzystanie z Korporacyjnej bankowości internetowej Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji: