Przelewy

Przelewy krajowe

Posiadając rachunek w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu możesz wykonywać kilka rodzajów przelewów. Wybierz odpowiednią sekcję i dowiedź się więcej na temat przelewów.

Przelewy między bankami realizowane są w ramach harmonogramu sesji w systemie Elixir, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). KIR rozlicza środki w ramach trzech sesji: porannej, popołudniowej i wieczornej. Przelew złożony w Banku do godziny 13:00 (w placówce) lub do godziny 13:30 (w bankowości internetowej lub mobilnej) zostanie zaksięgowany na rachunku w innym banku w tym samym dniu roboczym. Harmonogram sesji, tj. godziny w jakich Bank Spółdzielczy w Starym Sączu realizuje sesje wychodzące i przychodzące dostępny jest poniżej w sekcji „Harmonogram przelewów”.

Przelewy Elixir realizowane są tylko w dni robocze. Jeżeli przelew zostanie złożony po godzinie wskazanej powyżej lub w dzień wolny, zostanie on zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.

W ramach Express Elixir pieniądze księgowane są w czasie rzeczywistym, co pozwala na przesłanie pieniędzy z banku do banku w kilka sekund (maksymalnie do kilku minut). Usługa dostępna jest w większości polskich banków, ale nie we wszystkich – dostępność w poszczególnych bankach można sprawdzić na stronie Express Elixir.

System Express Elixir obsługuje tylko przelewy w polskich złotych (PLN). Maksymalna kwota przelewu to 30 000 zł.

Przelewy Express Elixir realizowane są 24 h / 7 dni w tygodniu.

SORBNET to system przelewów ekspresowych, w ramach którego w krótkim czasie można przelać środki do innego banku. Księgowanie środków na rachunku w innym banku trwa zazwyczaj kilkanaście minut (maksymalnie do godziny). Zaletą systemu SORBNET jest to, iż kwota przelewu nie jest ograniczona żadnym limitem.

Przelewy SORBNET realizowane są tylko w dni robocze, do godziny 15:00. Jeżeli przelew zostanie zlecony po wskazanej godzinie lub w dzień wolny, zostanie on zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.

Przelew wewnętrzny, czyli realizowany pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu, realizowany jest natychmiastowo. Środki zostaną zaksięgowane na rachunku odbiorcy w kilka sekund.

Przelewy wewnętrzne realizowane są 24 h / 7 dni w tygodniu.

Przelewy Elixir oraz SORBNET nie są realizowane w dni wolne od pracy – dotyczy to zarówno weekendów, jak i wszystkich ustawowych świąt. Jeżeli przelew zostanie złożony w dzień wolny, zostanie on zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.

Natomiast przelewy Express Elixir oraz przelewy na telefon realizowane są codziennie w trybie 24 h / 7 dni w tygodniu.

System Elixir
Przelewy Elixir realizowane są tylko w dni robocze

Przelewy przychodzące księgujemy o godzinach: Przelewy wychodzące wysyłamy o godzinach:
11:00 07:30
14:30 10:30
17:00 13:30
17:00


System SORBNET

Przelewy SORBNET realizowane są tylko w dni robocze

Przelewy przychodzące księgujemy o godzinach: Przelewy wychodzące wysyłamy o godzinach:
od 7:30 do 15:00 od 7:30 do 15:00


System Express Elixir

Przelewy przychodzące księgujemy o godzinach: Przelewy wychodzące wysyłamy o godzinach:
całodobowo, w trybie 24 h / 7 dni w tygodniu całodobowo, w trybie 24 h / 7 dni w tygodniu

Powyższe przelewy możesz realizować w bankowości internetowej, w aplikacji mobilnej Nasz Bank oraz w placówkach Banku.

Bank pobiera opłaty za realizacje przelewów krajowych według taryfy opłat i prowizji.

Przelewy zagraniczne / walutowe

Przelew zagraniczny / walutowy to przelew, w którym środki zostają przekazane między rachunkami prowadzonymi w bankach znajdujących się w różnych krajach lub w Polsce (przelew w walucie obcej wykonany na rachunek prowadzony w walucie obcej w innym Polskim banku). Każdy posiadacz rachunku złotówkowego w polskim banku może zrealizować przelew do wybranego kraju, niezależnie od tego, w jakiej walucie prowadzony jest rachunek odbiorcy. Kiedy zlecamy przelew w złotówkach, na zagraniczny rachunek prowadzony np. w dolarach czy euro, bank przeliczy kwotę przelewu na walutę odbiorcy po bieżącym kursie obowiązującym w banku dla danej waluty. Jeżeli przelew jest np. wykonywany z rachunku prowadzonego w euro na rachunek prowadzany w euro to przewalutowanie nie występuje.

Przelewy zagraniczne i walutowe można zlecać zarówno w bankowości internetowej i mobilnej, jak i w naszych placówkach.

Rodzaje przelewów walutowych

Przelewy SEPA

SEPA (ang. Single Euro Payment Area) to Jednolity Obszar Płatniczy w Euro. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej, której celem było uproszczenie i zwiększenie efektywności wykonywania przelewów w euro, na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu. Dzięki temu obecnie każdy, kto posiada rachunek w banku prowadzonym na terenie ww. obszaru, może przelać środki w euro na inny europejski rachunek na jednolitych zasadach.

Międzynarodowe przelewy SEPA są:

 • proste do wykonania,

 • szybkie,

 • tanie.

Przelewy SEPA realizowane są wyłącznie w opcji kosztowej SHA, co oznacza, że opłaty za przelew dzielone są pomiędzy nadawcę i odbiorcę (każdy z nich reguluje opłaty i prowizje po stronie swojego banku).

Czas realizacji zlecenia
Środki trafią do odbiorcy nie później, niż następnego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia.

Przelewy SWIFT

Przelewy SWIFT to przelewy, które mogą być wykonywane w dowolnej walucie do dowolnego kraju. W przypadku przelewów SWIFT możliwe jest określenie, kto ma za niego zapłacić. Mamy tu do wyboru trzy opcje:

 • OUR (koszty po stronie nadawcy),

 • SHA (koszty dzielone między nadawcę i odbiorcę),

 • BEN (koszty po stronie odbiorcy).

O tym, kto pokrywa koszty danego przelewu zawsze decyduje nadawca. Jeśli wybierzemy opcję, w ramach której całość lub część kosztów ma ponieść odbiorca, na jego koncie zaksięgowana zostanie kwota przelewu pomniejszona o naliczone prowizje i opłaty.

Czas realizacji przelewu
Standardowy czas realizacji przelewu SWIFT to 3 dni robocze po złożeniu zlecenia. W zależności od kraju czas ten może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu.

Porównanie różnic w przelewach SEPA i SWIFT

Przelewy SEPA

 • realizowane są wyłącznie w euro pomiędzy bankami działającymi na terenie Unii Europejskiej i kilku dodatkowych krajów,

 • tylko jedna opcja kosztowa, w ramach której każda ze stron płaci prowizję swojego banku,

 • przelewy te są szybkie (przekaz środków trwa jeden dzień roboczy).

Przelewy SWIFT

 • realizowane są na całym świecie i we wszystkich walutach,

 • możemy wybrać, czy za przelew zapłaci nadawca, odbiorca, czy koszty te zostaną pomiędzy nich podzielone,

 • czas realizacji przelewu SWIFT to ok. 3 dni robocze.

Dane potrzebne do przelewu walutowego

 • kwoty przelewu,

 • waluty przelewu,

 • nazwy i adresu odbiorcy,

 • numeru IBAN odbiorcy, czyli numer jego rachunku poprzedzony identyfikatorem kraju,

 • kodu BIC banku odbiorcy (nie dotyczy SEPA).

Słownik pojęć:

 • IBAN (ang. International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) – to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następuje do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku. Dla Polski to PL + 26 cyfr określających numer rachunku, np. PL10 0000 1001 0000 0000 1111 0001,

 • Kod BIC / SWIFT to kod służący do identyfikacji instytucji finansowej będącej uczestnikiem SWIFT i nadawany przez tę właśnie instytucję. BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych i jednoznacznie wskazuje na dany bank lub na jego oddział. Kod SWIFT danego banku można sprawdzić na stronie internetowej banku, telefonicznie bądź bezpośrednio w placówkach danego banku. Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Starym Sączu to POLUPLPR.

Bank pobiera opłaty za realizacje płatności zagranicznych według taryfy opłat i prowizji.