Lokaty

Lokaty terminowe

Lokatę terminową można założyć w bankowości internetowej lub w placówce Banku.

  • lokaty są dostępne w walucie PLN, EUR oraz USD,
  • możliwość założenia dowolnej liczby lokat,

  • elastyczny okres lokowania środków – 1 dzień, 7 dni, 1, 3, 6, 12 miesięcy,

  • lokata odnawia się automatycznie;

  • oprocentowanie stałe (dla lokat w PLN) lub zmienne (dla lokat w EUR i USD),

  • minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł (dla lokat terminowych) oraz 50 000 zł (dla lokaty overnight);

  • zgromadzone środki na lokacie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie lokat?

Dokumenty do pobrania: