Władze

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Wiesław Klag Prezes Zarządu
Danuta Pogwizd Wiceprezes Zarządu
Maksymilian Kocoń Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Stanisław Tokarczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisława Duda Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Grażyna Obrzud Sekretarz Rady Nadzorczej
Helena Zając Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Gizicki Członek Rady Nadzorczej
Stanisława Marduła Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Wielocha Członek Rady Nadzorczej