Ubezpieczenia online

Poznaj możliwości ubezpieczenia przez Internet. Polisę kupisz i opłacisz nie wychodząc z domu.

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu współpracuje z:

 • Generali Polska, która jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 190 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie;

 • Superpolisa Ubezpieczenia, który jest jednym z wiodących w Polsce pośredników ubezpieczeniowych. Platforma ubezpieczeń online Superpolisy to porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych i turystycznych, która oferuje w sprzedaży przez Internet ubezpieczania różnych Towarzystw i marek np. MTU, Proama, Link4, Uniqa czy ERGO Hestia.

Wybierz ubezpieczenie online GENERALI

Ubezpieczycielem jest Generali.

Wybierz rodzaj ubezpieczenia i przejdź do porównywarki online

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie majątkowe

Porównanie ofert i zakup ubezpieczenia oferujemy we współpracy z naszym partnerem: Superpolisa Ubezpieczenia.

Dlaczego warto?

Indywidualnie dobrana oferta
Zaufani ubezpieczyciele
Bez wychodzenia z domu
Wszystko w jednym miejscu
Korzystne ceny i oferty specjalne
Bezpiecznie, szybko i wygodnie

Dowiedz się więcej o polisach online:

Ubezpieczenia podróżne (turystyczne)

Ubezpieczenia podróżne są dobrowolne i mają na celu zapewnienie ochrony podczas wyjazdu dla osób udających się za granicę zarówno w celach wypoczynkowych, turystycznych jak i edukacyjnych czy biznesowych. Podstawowym celem polisy jest zapewnienie pomocy organizacyjnej (Assistance), finansowej (zwrot kosztów) oraz medycznej (ubezpieczenie kosztów leczenia) w razie wypadku za granicą. Dodatkowo ochroną objęty jest bagaż lub wsparcie w razie problemów w podróży.

Ubezpieczenie kosztów leczenia stanowi główny składnik pakietu ubezpieczenia turystycznego. Leczenie poza granicami naszego kraju bywa bardzo kosztowne. Posiadając ubezpieczenie podróżne, w razie nagłego zachorowania, Ubezpieczyciel znajdzie za Ciebie odpowiednią placówkę medyczną (prywatną lub państwową) i pokryje koszty leczenia.

Ubezpieczenie bagażu chroni bagaż przed uszkodzeniem lub utratą wskutek klęsk żywiołowych, rabunku, kradzieży z włamaniem ale również w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, w następstwie którego nie mógł on sprawować pieczy nad bagażem.

Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu do Polski do wysokości sumy ubezpieczenia assistance, tj. odrębnej sumy niepomniejszającej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Jeśli Twój samochód ulegnie awarii Ubezpieczyciel zapewni Ci niezbędną pomoc w postaci usprawnienia na miejscu zdarzenia, holowania pojazdu czy dostarczenia paliwa nawet jeżeli podróżujesz Kamperem.

Ubezpieczyciel pokryje koszty pobytu na kwarantannie lub izolatorium, jeśli jest zalecony i organizowany przez służby medyczne danego Państwa, w przypadku nagłego zachorowania potwierdzonego testem diagnostycznym na jednostkę chorobową zaliczaną w czasie podróży zagranicznej do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ubezpieczenia komunikacyjne

Każdy pojazd zarejestrowany na terenie Polski musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek wykupienia ubezpieczenia spoczywa na właścicielu pojazdu.

Poza ubezpieczeniem obowiązkowym, posiadacz pojazdu może też zadbać o bezpieczeństwo swoje, pasażerów czy zabezpieczyć się przed kradzieżą, uzupełniając polisę o ubezpieczenia dobrowolne NNW, Assistance, Autocasco.

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy oraz zakres i zasady ubezpieczenia reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie OC samochodu chroni właściciela pojazdu przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w ruchu drogowym i jego warunki i zakres nie mogą się różnić w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które je oferuje.

Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni ubezpieczony pojazd. Najpopularniejsze warianty zapewniają odszkodowanie/naprawę w przypadku takich zdarzeń jak: kradzież pojazdu, uszkodzenia spowodowane działaniem żywiołów (grad czy wichury) czy zwierząt, uszkodzenia spowodowane z winy właściciela pojazdu lub te, gdzie utrudnione jest odnalezienie sprawcy (jak np. szkody parkingowe).
Ubezpieczenie Autocasco ma różne warianty, możliwe są naprawy bezgotówkowe lub wypłaty odszkodowań, wyceny napraw mogą się odbywać na różnych zasadach. Różnorodność oferowanych wariantów, pozwala dopasować warunki ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie dobrowolne, w którym ochroną objęte są życie/zdrowie kierowcy, lub kierowcy i jego pasażerów. W zależności od wybranego wariantu NNW, ochroną objęte mogą być skutki następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, śmierć ubezpieczonego, a także koszty leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenie Assistance to ubezpieczenie dobrowolne, dzięki któremu kierowca otrzyma pomoc w razie wypadku lub wypadku i awarii pojazdu. Ubezpieczenie Assistance może występować w różnych wariantach, które zawierają zróżnicowany zakres usług (np. holowania, samochodu zastępczego).

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie nieruchomości pozwala objąć ochroną dom lub mieszkanie przed zdarzeniami losowymi, awarią czy wandalizmem. Ubezpieczenie może objąć zarówno nieruchomość jak i jej wyposażenie.

Oferta obejmuje zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu/mieszkania od zdarzeń losowych, tj. od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia).

Ubezpieczenia nieruchomości można rozszerzyć o ubezpieczenie Assistance, które zapewnia pomoc fachowców w przypadku awarii, oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, które zapewnia odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez ubezpieczonych osobom trzecim.

Ruchomości domowe to przedmioty i urządzenia, które można swobodnie przenieść, znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości. Ubezpieczenie ruchomości chroni rzeczy przed kradzieżą oraz zniszczeniem w przypadku pożaru.

Ubezpieczenie Assistance jest uzupełnieniem ubezpieczenia nieruchomości i zapewnia pomoc w przypadku domowych awarii. Zakres oferowanej pomocy może obejmować: organizację pomocy fachowców takich jak hydraulik czy elektryk, pomoc przy rezerwacji wizyt lekarskich, itp.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to pokrywa koszty jakimi mógłby zostać obciążony ubezpieczony w związku ze szkodami jakie nieumyślnie wyrządził osobom trzecim. Wybrany wariant może dodatkowo obejmować szkody wyrządzone przez dzieci, posiadane zwierzęta lub powstałe w wyniku uprawiania sportów takich jak np. jazda na rowerze.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie NNW chroni Ciebie i Twoją rodzinę w razie nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie „NNW Dziecko” chroni Twoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu i na wycieczkach.

Ubezpieczenie NNW oferuje:

 • Działa na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

 • Kilka wariantów ubezpieczenia NNW do wyboru;

 • Prosty proces likwidacji szkód;

 • Wypłata za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu;

 • Pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji;

 • Wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19);

 • Pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej;

 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania sportu (po wykupieniu odpowiedniego wariantu).

 • Nawet do 10 000 zł za wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym zakup uszkodzonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego);

 • Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta.