Ubezpieczenia online

Poznaj możliwości ubezpieczenia przez Internet. Przejdź do porównywarki i wybierz najlepszą dla siebie ofertę – polisę kupisz i opłacisz nie wychodząc z domu.

Celem porównywarki jest dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb, zapewnienie szerokiego wyboru ochrony, a także bezpieczeństwa i komfortu przy zakupie ubezpieczenia bez wychodzenia z domu przez 24h/7dni.

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu współpracuje z multiagencją ubezpieczeniową Superpolisa Ubezpieczenia, która jest jednym z wiodących w Polsce pośredników ubezpieczeniowych. Dzięki współpracy z Superpolisa Ubezpieczenia Klienci Banku otrzymują atrakcyjne oferty ubezpieczeń różnych Towarzystw i marek.

Wybierz ubezpieczenie online

Ubezpieczenia
turystyczne

Porównaj teraz

Ubezpieczenia
komunikacyjne

Porównaj teraz

Ubezpieczenia
majątkowe

Porównaj teraz

Dlaczego warto?

Indywidualnie dobrana oferta
Zaufani ubezpieczyciele
Bez wychodzenia z domu
Wszystko w jednym miejscu
Korzystne ceny i oferty specjalne
Bezpiecznie, szybko i wygodnie

Dowiedz się więcej o polisach online:

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne i mają na celu zapewnienie ochrony podczas wyjazdu dla osób udających się za granicę zarówno w celach wypoczynkowych, turystycznych jak i edukacyjnych czy biznesowych. Podstawowym celem polisy jest zapewnienie pomocy organizacyjnej (Assistance), finansowej (zwrot kosztów) oraz medycznej (ubezpieczenie kosztów leczenia) w razie wypadku za granicą. Dodatkowo ochroną objęty jest bagaż lub wsparcie w razie problemów w podróży.

Polisa turystyczna to niezbędny element każdego wyjazdu za granicę. Skorzystaj z porównywarki powyżej a w kilka chwil otrzymasz oferty dostępnych towarzystw i wybierzesz ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki temu podczas urlopu możesz mieć spokojną głowę i cieszyć się jedynie urokami zagranicznych podróży!

Ubezpieczenie kosztów leczenia stanowi główny składnik pakietu ubezpieczenia turystycznego. Leczenie poza granicami naszego kraju bywa bardzo kosztowne.

Ubezpieczenie bagażu chroni bagaż przed uszkodzeniem lub utratą wskutek klęsk żywiołowych, rabunku, kradzieży z włamaniem ale również w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, w następstwie którego nie mógł on sprawować pieczy nad bagażem.

Ubezpieczenie Assistance w podróży to niezwykle ważny element ubezpieczeń turystycznych. Porównując oferty Assistance, warto zastanowić się nad celem swojej podróży i możliwymi ryzykami. Jeżeli celem wyjazdu są wycieczki górskie lub rejsy morskie należy się upewnić, że w razie wypadku Assistance pokrywa koszty organizacji wyprawy ratunkowej. Jeżeli celem wypoczynku jest odpoczynek w hotelu, można wybrać wariant skromniejszy, a tym samym tańszy.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Każdy pojazd zarejestrowany na terenie Polski musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek wykupienia ubezpieczenia spoczywa na właścicielu pojazdu.

Poza ubezpieczeniem obowiązkowym, posiadacz pojazdu może też zadbać o bezpieczeństwo swoje, pasażerów czy zabezpieczyć się przed kradzieżą, uzupełniając polisę o ubezpieczenia dobrowolne NNW, Assistance, Autocasco.

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy oraz zakres i zasady ubezpieczenia reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie OC samochodu chroni właściciela pojazdu przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w ruchu drogowym i jego warunki i zakres nie mogą się różnić w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które je oferuje.

Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni ubezpieczony pojazd. Najpopularniejsze warianty zapewniają odszkodowanie/naprawę w przypadku takich zdarzeń jak: kradzież pojazdu, uszkodzenia spowodowane działaniem żywiołów (grad czy wichury) czy zwierząt, uszkodzenia spowodowane z winy właściciela pojazdu lub te, gdzie utrudnione jest odnalezienie sprawcy (jak np. szkody parkingowe).
Ubezpieczenie Autocasco ma różne warianty, możliwe są naprawy bezgotówkowe lub wypłaty odszkodowań, wyceny napraw mogą się odbywać na różnych zasadach. Różnorodność oferowanych wariantów, pozwala dopasować warunki ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie dobrowolne, w którym ochroną objęte są życie/zdrowie kierowcy, lub kierowcy i jego pasażerów. W zależności od wybranego wariantu NNW, ochroną objęte mogą być skutki następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, śmierć ubezpieczonego, a także koszty leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenie Assistance to ubezpieczenie dobrowolne, dzięki któremu kierowca otrzyma pomoc w razie wypadku lub wypadku i awarii pojazdu. Ubezpieczenie Assistance może występować w różnych wariantach, które zawierają zróżnicowany zakres usług (np. holowania, samochodu zastępczego).

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie nieruchomości pozwala objąć ochroną dom lub mieszkanie przed zdarzeniami losowymi, awarią czy wandalizmem. Ubezpieczenie może objąć zarówno nieruchomość jak i jej wyposażenie.

Oferta obejmuje zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu/mieszkania od zdarzeń losowych, tj. od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia).

Ubezpieczenia nieruchomości można rozszerzyć o ubezpieczenie Assistance, które zapewnia pomoc fachowców w przypadku awarii, oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, które zapewnia odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez ubezpieczonych osobom trzecim.

Ruchomości domowe to przedmioty i urządzenia, które można swobodnie przenieść, znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości. Ubezpieczenie ruchomości chroni rzeczy przed kradzieżą oraz zniszczeniem w przypadku pożaru.

Ubezpieczenie Assistance jest uzupełnieniem ubezpieczenia nieruchomości i zapewnia pomoc w przypadku domowych awarii. Zakres oferowanej pomocy może obejmować: organizację pomocy fachowców takich jak hydraulik czy elektryk, pomoc przy rezerwacji wizyt lekarskich, itp.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to pokrywa koszty jakimi mógłby zostać obciążony ubezpieczony w związku ze szkodami jakie nieumyślnie wyrządził osobom trzecim. Wybrany wariant może dodatkowo obejmować szkody wyrządzone przez dzieci, posiadane zwierzęta lub powstałe w wyniku uprawiania sportów takich jak np. jazda na rowerze.