Ubezpieczenia

Ubezpieczenie AGRO

Pakiet skierowany jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą. Ubezpieczenie AGRO to jednolity produkt ubezpieczenia gwarantującego kompleksową ochronę gospodarstw rolnych. Pakiet obejmuje:

ubezpieczenia obowiązkowe:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

ubezpieczenia dobrowolne:

 • ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych,

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

 • AGRO – CASCO,

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,

 • dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

 • komercyjne ubezpieczenie upraw – program ubezpieczeniowy uzupełniający ubezpieczenia z dotacją budżetu państwa,

 • Grupowe Ubezpieczenie na Życie.

Udaj się do centrali Banku przy ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz, gdzie dedykowany pracownik Banku pomoże dobrać najlepszą ofertę ubezpieczeniową do wielkości i specyfiki Twojego gospodarstwa

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie ubezpieczeń dla gospodarstw rolnych: