Opłata interchange

Rodzaj opłaty Tryb pobierania Karty
debetowe
Karty kredytowe
Opłata interchange dla
transakcji krajowych
od wartości transakcji bezgotówkowej 0,2%* 0,3%*
Opłata interchange w sektorze
publicznym
od wartości transakcji bezgotówkowej 0,01%
(max. 0,01 PLN)
0,01%
(max. 0,01 PLN)

* Szczegółowe informacje o maksymalnych stawkach opłaty interchange publikowane są na stronach organizacji płatniczych