Lokata overnight

Lokata overnight to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych.

Lokata overnight dostępna jest w walucie PLN, a jej minimalna wpłata wynosi 50 000 zł.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie lokaty overnight

Dlaczego warto?

Opłacalność – możesz efektywnie lokować bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków rozliczeniowych gospodarstwa i uzyskiwać odsetki wyższe niż na rachunku bieżącym
Komfort i oszczędność czasu – bez formalności związanych z zakładaniem kolejnych lokat – wystarczy jedno upoważnienie, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunku bieżącego
Ekspresowe odsetki – odsetki od lokaty są dostępne na rachunku bieżącym już następnego dnia