Doładowanie telefonu komórkowego

Usługa doładowań telefonów komórkowych umożliwia zasilenie telefonu komórkowego w kilka sekund.

Telefon możesz doładować:

  • w aplikacji mobilnej Nasz Bank (Menu -> Płatności -> Doładowania jednorazowe),

  • w bankowości internetowej (Menu -> Doładowania),

  • w placówce Banku (telefon zostaje zasilony bezpośrednio z Twojego rachunku),

  • w bankomatach Banku (telefon zostaje zasilony bezpośrednio z rachunku powiązanego z kartą).

Osoby nie posiadające rachunku w naszym Banku mogą dokonać zasilenia telefonu w kasie Banku (telefon zostaje automatycznie zasilony po dokonaniu wpłaty kasowej – bez konieczności przepisywania kodu z paragonu).

Niezależnie od wybranego sposobu doładowania, zasilenie telefonu następuje w ciągu kilku sekund.

Za doładowanie telefonu komórkowego Bank nie pobiera prowizji – jedyny koszt jaki ponosi Właściciel telefonu to kwota doładowania, która w całości jest przekazywana na konto telefonu komórkowego.