O Grupie BPS

Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je Bank Polskiej Spóldzielczosci S.A. oraz 316 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Suma bilansowa Banku Polskiej Spóldzielczosci S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych wyniosła na koniec września 2021 r. prawie 124 mld zł, co stawia Grupę BPS w pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce.

Grupa BPS w liczbach:

Banki Spółdzielcze obsługują Klientów indywidualnych, mikro, małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego i rolników. Siłą Banków Spółdzielczych jest bliskość lokalnych społeczności. Dlatego ceny i oferowane rozwiązania finansowe dostosowane są do możliwości i oczekiwań Klientów z mniejszych miejscowości.

O bezpieczeństwo Banków Spółdzielczych i środków finansowych ich Klientów dba System Ochrony Zrzeszenia BPS. System Ochrony to dodatkowe, obok gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa depozytów Klientów.

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu należy do Grupy BPS, jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, a depozyty zgromadzone w Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.