Rachunki

Rachunek ROR

Rachunek ROR to rachunek bankowy prowadzony dla klientów indywidualnych, służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń. Rachunek ROR może być prowadzony dla jednej osoby fizycznej lub kilku osób (jako rachunek wspólny).

Aby założyć Rachunek ROR wystarczy:

 • przedłożyć dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

 • podpisać umowę prowadzenia rachunku.

Otwierając Rachunek ROR zyskujesz:

Koszt prowadzenia rachunku:

 • jedyna opłata to 5 zł na miesiąc,

 • brak dodatkowych warunków do spełnienia,

 • brak dodatkowych opłat za wydanie i obsługę karty.

Dokumenty do pobrania:

Rachunek ROR Młodzieżowy

ROR Młodzieżowy to rachunek bankowy przeznaczony dla osób do 26 roku życia.

ROR Młodzieżowy to:

A to wszystko:

 • za darmo,

 • bez dodatkowych warunków do spełnienia.

Dokumenty do pobrania:

Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA”

Rachunek oszczędnościowy może być prowadzony obok rachunku ROR i może służyć jako „skarbonka” do odkładania oszczędności, które można w każdej chwili wykorzystać bez utraty odsetek.

Rachunek oszczędnościowy to:

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku,

 • brak minimalnej wpłaty,

 • oprocentowanie zmienne, odsetki dopisywane co miesiąc,

 • zachowanie odsetek, jeśli zechcesz wypłacić środki z rachunku,

 • nieograniczone wpłaty oraz wypłaty w dowolnej wysokości,

 • jedna wypłata w miesiącu bez żadnych opłat, koszt każdej następnej wypłaty w miesiącu wynosi 10 zł,

 • dostęp do rachunku przez Internet oraz w placówkach Banku,

 • możliwość otrzymywania powiadomień o stanu środków i ostatnich operacji poprzez Usługę powiadomień SMS.

Na rachunku oszczędnościowym Twoje środki są oprocentowane tak, jak na lokacie, ale możesz z nich skorzystać w każdej chwili, nie tracąc odsetek.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty do pobrania:

Rachunek walutowy 

Bank prowadzi rachunki walutowe w trzech walutach wymienialnych:

 • euro (EUR),

 • dolarach amerykańskich (USD),

 • funtach brytyjskich (GBP).

Aby założyć Rachunek walutowy wystarczy:

 • przedłożyć dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

 • podpisać umowę prowadzenia rachunku.

Otwierając Rachunek walutowy zyskujesz:

Dokumenty do pobrania:

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy (Rachunek PRP) to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Aby założyć Rachunek PRP wystarczy:

 • przedłożyć dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

 • podpisać umowę prowadzenia rachunku.

Otwierając Rachunek PRP zyskujesz:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku,

 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN, w tym zleceń stałych (do limitu nie wliczają się przelewy wewnętrzne, przelewy w systemie SORBNET oraz przelewy natychmiastowe Express ELIXIR),

 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej,

 • 0 zł za wypłaty kartą debetową w bankomatach Banku – przejdź do wykazu bezpłatnych bankomatów,

 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych na terenie Polski (zgodnie z ustawą wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji).

Warto wiedzieć:

 • Rachunek PRP otwierany i prowadzony jest zgodnie z ustawą o usługach płatniczych z dnia 30 listopada 2016 r. i umożliwia wyłącznie wykonywanie transakcji określonych ww. ustawą,

 • rachunek jest dostępny tylko dla osób, które nie posiadają żadnego konta osobistego, więc jeśli masz już inny rachunek płatniczy (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) w PLN, nie możesz założyć Rachunku PRP,

 • rachunek nie może być prowadzony jako rachunek wspólny,

 • w Rachunku PRP nie ma możliwości uruchomienia kredytu odnawialnego,

 • nie jest możliwe wykonywanie transakcji płatniczych (przelewów, poleceń zapłaty) za pośrednictwem Rachunku PRP do państw innych niż należące do EOG*

 • nie jest możliwe wykonywanie płatności kartą i wypłacanie nią gotówki w państwach innych niż należące do EOG*

* Do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) należą państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Dokumenty do pobrania: