Doładowanie telefonu komórkowego

Usługa doładowań telefonów komórkowych umożliwia zasilenie telefonu komórkowego w kilka sekund.

Telefon możesz doładować:

  • w aplikacji mobilnej Nasz Bank (Menu -> Płatności -> Doładowania jednorazowe),

  • w bankowości internetowej (Menu -> Doładowania),

  • w placówce Banku (telefon zostaje zasilony bezpośrednio z Twojego rachunku),

  • w bankomatach Banku (telefon zostaje zasilony bezpośrednio z rachunku powiązanego z kartą).

Osoby nie posiadające rachunku w naszym Banku mogą dokonać zasilenia telefonu w kasie Banku (telefon zostaje automatycznie zasilony po dokonaniu wpłaty kasowej – bez konieczności przepisywania kodu z paragonu).

Niezależnie od wybranego sposobu doładowania, zasilenie telefonu następuje w ciągu kilku sekund.

Za doładowanie telefonu komórkowego Bank nie pobiera prowizji – jedyny koszt jaki ponosi Właściciel telefonu to kwota doładowania, która w całości jest przekazywana na konto telefonu komórkowego.

Faktury dla firm za doładowanie

Jeżeli jako firma potrzebujesz faktury za doładowania telefonów komórkowych wykonaj poniższe kroki.

Chcąc uzyskać fakturę za doładowanie należy jednorazowo zarejestrować się na stronie https://faktury.autopay.pl. W tym celu należy podać dane firmy oraz numer doładowywanego telefonu.

Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i przesłana na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

Po rejestracji faktury będą wystawiane automatycznie po każdym dokonanym zasileniu dla każdego zarejestrowanego numeru telefonu.

Usługa otrzymywania faktur za doładowania telefonów jest całkowicie bezpłatna.

Wystawcą faktury jest spółka Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ulicy Powstańców Warszawy 6, obsługująca proces doładowań telefonów komórkowych w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu.