Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Decyzją Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego