Kartosfera

Portal Kartosfera to serwis do zarządzania kartą. Portal umożliwia dostęp do szeregu usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych.

Jeżeli nigdy nie używałeś portalu Kartosfera przed logowaniem dokonaj rejestracji (na stronie logowania wybierz „Zarejestruj się„)

W portalu Kartosfera możesz:

 • aktywować kartę,

 • zastrzec kartę,

 • czasowo zablokować kartę (na okres 60 dni),

 • odblokować kartę (w przypadku czasowej blokady),

 • zmienić kod PIN,

 • zmienić limity transakcyjne do swojej karty (limit transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz internetowych),

 • ustanowić bądź zmienić PIN dla usługi 3D Secure (PIN do transakcji internetowych),

 • zarządzać kartami zwirtualizowanymi (przypisanymi do danego urządzenia i wykorzystywanymi do płatności mobilnych),

 • włączyć/wyłączyć funkcje płatności zbliżeniowych na karcie,

 • dodać/usunąć sklep do listy zaufanych Akceptantów (przy ponownych zakupach nie będą wymagane wprowadzanie kodu PIN do transakcji internetowych ani kodu SMS),

 • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych,

 • zmienić numeru telefonu do obsługi portalu kartowego.

Czynności takie jak:

 • aktywację karty,

 • zmianę limitów ustalonych na karcie,

 • czasowe zablokowanie karty (na okres 60 dni),

 • zastrzeżenie karty,

przeprowadzisz również w bankowości internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Dowiedź się więcej:

3D-Secure to standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych poprzez bezpieczny protokół przyjęty przez organizacje płatnicze Visa oraz MasterCard. Umożliwia on dokonywanie zakupów w sklepach internetowych kartą płatniczą z dodatkową autoryzacją tych transakcji przy użyciu mechanizmów autoryzacyjnych (dodatkowego, jednorazowego kodu SMS wysyłanego na numer telefonu podany w banku).Usługa 3D-Secure uruchomiona jest dla wszystkich wydawanych przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu kart. Nie musisz jej osobno włączać. Nie da się jej też wyłączyć.

3D-Secure to:

 • dodatkowe bezpieczeństwo – użytkownik identyfikowany jest nie tylko na podstawie numeru karty, daty jej ważności i wartości kontrolnej CVV2/CVC2, ale także jednorazowego kodu SMS,
 • bezpłatne zabezpieczenie – usługa 3D-Secure jest całkowicie darmowa.

Kod PIN do transakcji internetowych to, obok kodu 3D Secure, dodatkowy mechanizm zabezpieczający przed oszustwami związanymi z płatnościami kartowymi online. Kod PIN do transakcji internetowych ustalany jest przez Użytkownika karty jednorazowo i obowiązuje dla wszystkich posiadanych kart oraz tych wydanych w przyszłości, tj. jeden kod PIN do transakcji internetowych do wszystkich kart wydanych przez ten sam bank.

W przypadku, gdy Użytkownik karty nie ustawi kodu PIN, wszystkie transakcje internetowe realizowane po 1 stycznia 2021 roku będą nieskuteczne (odrzucane).
Po ustaleniu kodu PIN do transakcji internetowych, przebieg uwierzytelnienia transakcji będzie wyglądał następująco: na pierwszym ekranie Użytkownik karty zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN do transakcji internetowych, a dopiero po jego poprawnym wprowadzeniu, zostanie wysłany SMS (kod 3D Secure) i wyświetlony ekran z prośbą o wprowadzenie jednorazowego kodu SMS.

Jak ustawić kod PIN:

 • zaloguj się do portalu KartoSFERA,
 • po zalogowaniu przejdź do zakładki „3D Secure” i ustaw 4-cyforwy kod PIN do transakcji internetowych (podając go w miejscu oznaczonym „Ustaw odpowiedź”). Pamiętaj! Kod PIN do transakcji internetowych ustalasz raz, obowiązuje on dla wszystkich Twoich kart. Kod PIN do transakcji internetowych możesz zmienić w dowolnym momencie wpisując inny kod w polu „Ustaw odpowiedź” i klikając „Akceptuj”,
 • jeśli wpiszesz hasło dłuższe niż 4 znaki lub złożone z liter, wyświetlony zostanie komunikat „Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz …”,
 • po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN naciśnij przycisk „Akceptuj”. Otrzymasz kod SMS (na numer telefonu podany w Banku), który należy wprowadzić na kolejnym ekranie,
 • wprowadź jednorazowy kod SMS oraz naciśnij „Potwierdź”. Jeżeli kod został wprowadzony poprawnie, w górnej części przeglądarki zostanie wyświetlony komunikat „Odpowiedź na pytanie uwierzytelniające została ustawiona”.

Od tej chwili podczas transakcji internetowych, będziesz proszony w pierwszej kolejności o podanie kodu PIN do transakcji internetowych (zostanie wyświetlony komunikat „Proszę o podanie kodu PIN”) a po jego poprawnym wprowadzeniu, otrzymasz jednorazowe hasło SMS (kod 3D Secure).

Transakcje niskokwotowe (do 100 zł) wykonywane w internecie przy użyciu kart debetowych oraz kredytowych są zwolnione z obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3D Secure. Pojedyncza transakcja internetowa do kwoty 100 zł oraz transakcje do łącznej sumy 400 zł lub do 5 następujących po sobie takich transakcji internetowych nie będą wymagały podania PINu dla transakcji internetowych ani hasła SMS z kodem 3D Secure. Natomiast, każde podanie kodu 3D Secure lub kodu PIN w terminalu lub bankomacie resetuje licznik kwotowy i ilościowy.

Wysokość limitów dziennych do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

Pojedyncza transakcja internetowa 100 zł
Suma transakcji internetowych 400 zł
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5 szt.
Użytkownik karty może wybrać sprzedawcę (odbiorcę płatności), u którego dokonywał wcześniej płatności i oznaczyć go jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy kolejnych transakcjach. Płatność kartą u zaufanego odbiorcy będzie realizowana od razu (bez podawania kodu PIN ani jednorazowego kodu 3D Secure).

Dodając sprzedawcę do listy zaufanych odbiorców można określić maksymalną kwotę transakcji bez uwierzytelnienia, np. ustalając zaufanego odbiorcę do kwoty 150 zł, autoryzacje na kwoty niższe od zdefiniowanej odbędą się bez uwierzytelnienia, zaś każda transakcja przewyższająca 150 zł będzie wymagała pełnego zestawu metod uwierzytelnienia, tj. kodu PIN i SMS (kodu 3D Secure).

W celu oznaczenia odbiorcy płatności jako zaufanego, po zalogowaniu się do portalu Kartosfera, należy przejść do zakładki „3D Secure” i wybrać „Biała lista sprzedawców”. Następnie należy kliknąć przycisk „Dodaj” i wybrać kartę oraz zakres dat, z którego system powinien wskazać transakcje kartowe. Po wybraniu sprzedawcy należy klikając przycisk „Dodaj do białej listy”.

Zaufanych odbiorców można samodzielnie usuwać z listy. Biała lista sprzedawców jest funkcją opcjonalną i nie trzeba jej definiować do prawidłowego wykonywania transakcji w Internecie.