Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Jeżeli utraciłeś dokument tożsamości (np. dowód osobisty), nie zwlekaj, zastrzeż go w Banku!

Zgubiony lub skradziony dokument tożsamości możesz zastrzec w naszym Banku zarówno jeśli jesteś naszym Klientem, jak i w sytuacji, gdy nim nie jesteś, ale nie wiesz, gdzie się zwrócić.

W celu zastrzeżenia dokumentu udaj się do centrali Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz.

Każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • dowód rejestracyjny.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej jak działa system zastrzeżeń? Zapraszamy na stronę www.dokumentyzastrzezone.pl.

Jeżeli zastrzeżony dokument się znalazł to również możesz w Banku odwołać jego zastrzeżenie.