Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na wybrany przez Ciebie cel. Cel kredytowania jest dowolny, co oznacza, iż może to być zakup domu czy mieszkania, ale również środki z kredytu możesz przeznaczyć na wakacje czy nowy samochód. Bank nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków z kredytu.

Korzyści:

 • z Uniwersalnym Kredytem Hipotecznym uzyskujesz większą kwotę kredytu, niższe oprocentowanie i dłuższy okres kredytowania w porównaniu do kredytów gotówkowych,
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki możesz otrzymać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na wskazany rachunek,

 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów,

 • możliwość dopasowania wysokości raty i terminu spłaty do własnych możliwości.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny to:

 • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat,

 • oprocentowanie zmienne lub okresowo stałe:

  • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR 3M i stałej marży Banku,
  • oprocentowanie okresowo stałe (stałe przez 5 lat z możliwością przedłużenia oprocentowania stałego na kolejne 5 lat. W przypadku braku przedłużenia oprocentowania stałego, po 5 latach oprocentowanie zmienia się na zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR 3M i stałej marży Banku),
 • szybka decyzja kredytowa,

 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,

 • zabezpieczenie docelowe – hipoteka na finansowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy,

 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia: możesz zabezpieczyć siebie na wypadek różnych zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić spłatę kredytu lub ubezpieczyć nieruchomość.

Chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie kredytu?

Dokumenty do pobrania:

Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego, sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego wynosi 9,52% przy następujących założeniach: kredyt udzielony na okres 185 miesięcy, całkowita kwota kredytu 225 000,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu 8,76% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne wyliczone jako suma aktualnej stawki WIBOR 3M (5,76%) i marży Banku w wysokości 3,0 p.p.). Kredyt spłacany w 185 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 184 rat po 2 221,32 zł i jedna rata 2 166,10 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 415 832,98 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 225 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 190 832,98 zł, na który składają się: odsetki 185 888,98 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4 500 zł, prowizja przygotowawcza 225 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1) 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.