Godziny realizacji przelewów

Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w złotych i w walutach obcych w formie gotówkowej i bezgotówkowej z uwzględnieniem zamieszczonych poniżej godzin granicznych realizacji przelewów.
Wpływ na godzinę realizacji zlecenia (przelewu) ma zarówno bank, z którego wykonywany jest przelew, jak i bank, który go przyjmuje. Godziny odbierania przelewów w innych bankach mogą być zróżnicowane.