Informacja dot. osiągnięcia ustawowych progów limitów dopłat w Bezpiecznym kredycie 2%

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informuje, iż od dnia 02.01.2024 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” ze względu na wyczerpanie ustawowych limitów.
Więcej informacji na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.