Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego „500+”

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informuje, iż zmienia się wysokość świadczenia wychowawczego w związku z podpisaniem 7 sierpnia br. przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

nowekonkrety.gov.pl

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. i obejmą wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Nie trzeba składać dodatkowego wniosku – kwota świadczenia zmieni się automatycznie.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.