Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dzisiaj w nocy zmarł Pan Antoni Piętka, wieloletni członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, pełniący od kwietnia tego roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę 27 sierpnia 2022 o godzinie 11:00 w kościele św. Elżbiety w Starym Sączu.

Utraciliśmy cenionego spółdzielcę zaangażowanego w pracę Banku Spółdzielczego w Starym Sączu.

Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego.