Niskokwotowe kartowe transakcje internetowe

Transakcje niskokwotowe (do 100 zł) wykonywane w internecie przy użyciu kart debetowych oraz kredytowych są zwolnione z obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3D Secure. Pojedyncza transakcja internetowa do kwoty 100 zł oraz transakcje do łącznej sumy 400 zł lub do 5 następujących po sobie takich transakcji internetowych nie będą wymagały podania PINu dla transakcji internetowych ani hasła SMS z kodem 3D Secure. Natomiast, każde podanie kodu 3D Secure lub kodu PIN w terminalu lub bankomacie resetuje licznik kwotowy i ilościowy.

Wysokość limitów dziennych do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

Pojedyncza transakcja internetowa 100 zł
Suma transakcji internetowych 400 zł
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5 szt.